Formularze zgłoszenia szkody on-line

 • Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

  Zgłoszenie roszczenia i wypełnienie formularza zajmuje ok. 15 minut.


  Przed przystąpieniem do zgłoszenia prosimy o przygotowanie:

  • dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu,
  • danych osobowych uczestników zdarzenia
  • oświadczenia sprawcy (w przypadku szkody OC),
  • dokumentacji fotograficznej (w przypadku uszkodzonego pojazd).

  • UWAGA! Aby prawidłowo wykonać zdjęcia pojazdu i uszkodzeń zapoznaj się z krótką instrukcją dostępną tutaj

  Formularz zgłoszenia szkody on-line

 • Zgłoszenie szkody majątkowej (szkody w mieniu z polisy domu, mieszkania oraz OC w życiu prywatnym)

 • Zgłoszenie szkody z ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw

  Zgłoszenie szkody i wypełnienie formularza zajmuje ok. 5 minut.


  Przed przystąpieniem do zgłoszenia prosimy o przygotowanie numeru polisy, z której będzie zgłaszana szkoda oraz numeru rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania.

  Formularz on-line

 • Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW grupowe lub indywidualne)

  Zgłoszenie roszczenia i wypełnienie formularza zajmuje ok. 15 minut.


  Przed przystąpieniem do zgłoszenia prosimy o przygotowanie:

  • Numeru polisy, z której zgłaszane jest roszczenie,
  • Danych osobowych Ubezpieczonego/Opiekuna prawnego,
  • Dokumentacji medycznej obrazującej następstwa nieszczęśliwego wypadku,
  • Numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie,
  • Imiennych rachunków lub faktur wystawionych na Ubezpieczonego potwierdzających wysokość poniesionych kosztów (w przypadku roszczenia z tego tytułu)”.

  • UWAGA! W przypadku niektórych roszczeń niezbędne jest dołączenie oświadczenia dostępnego tutaj

  Formularz on-line

Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów
Generali jest otwarte na dialog oraz polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów z Klientami. W związku z tym, w przypadku spraw spornych, w których obie strony wyrażają wolę rozmów, Towarzystwo preferuje postępowania mediacyjne. Postępowania takie prowadzone są w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Istotą mediacji jest poszukiwanie, w obecności bezstronnego, wybranego przez strony mediatora, kompromisowego rozwiązania sporu.

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.