W Proama obsługa Klienta jest nierozerwalną częścią produktu, dlatego nasz Zespół zrobi wszystko, abyś otrzymał szybką i profesjonalną pomoc na każdym etapie procesu likwidacji szkody.

Wystąpiło zdarzenie losowe? Masz ubezpieczenie w Proama?
Proces likwidacji szkody w Proama składa się z 3 etapów:

Etap 1 - Telefoniczne zgłoszenie szkody do Proama

Skontaktuj się z Działem Likwidacji Szkód Ogólnopolskiego Oddziału Obsługi Klienta pod numerem: 815 815 815* i wybierz na klawiaturze Twojego telefonu numer 1.
(* opłata wg taryf operatorów za połączenia na numer stacjonarny)

Podczas zgłaszania szkody konsultant poprosi o poniższe informacje:

 • numer polisy z jakiej szkoda ma być likwidowana,
 • dane osoby zgłaszającej szkodę:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • dane osoby ubezpieczonej/poszkodowanej:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • miejsce oraz data powstania szkody,
 • przyczyna i zakres szkody,
 • okoliczności zdarzenia.

Etap 2 - Ocena wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu

Po zarejestrowaniu szkody, Twojemu zgłoszeniu zostanie nadany indywidualny numer, którym należy się posługiwać podczas kolejnego kontaktu z Proama.

Przy likwidacji szkody konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca zgłaszane obrażenia,
 • dokumentacja potwierdzająca okoliczności zdarzenia,
 • wypełniony druk zgłoszenia szkody,
 • dyspozycja wypłaty – numer konta bankowego.

Dokumenty te należy przesłać do Proama drogą elektroniczną na adres szkody@proama.pl lub pocztową (sprawdź: dane adresowe Proama).

Na ich podstawie lekarz orzecznik określi wysokość doznanego uszczerbku na zdrowiu. Niekiedy w celu ostatecznego ustalenia uszczerbku na zdrowiu konieczne może być badanie komisyjne, o którego dacie i miejscu Poszkodowany zostanie poinformowany przez konsultanta medycznego.

Etap 3 - Decyzja o wypłacie odszkodowania

Na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza, Proama podejmie decyzję o wysokości przyznanego odszkodowania i powiadomi pisemnie Poszkodowanego o przyznanym odszkodowaniu.

Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Pakiety Ubezpieczeń osobowych kupisz przez Internet. Oblicz składkę ON-LINE

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.