Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą oraz posiadanym mieniem. Objęte są zarówno szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) jak również niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Zakres może być rozszerzony o szereg dodatkowych klauzul, np.:

  • Ubezpieczenie OC za produkt - pokrywa szkody powstałe w związku z wprowadzeniem przez Ubezpieczonego produktu do obrotu w czasie trwania okresu ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenie OC pracodawcy - pokrywa szkody osobowe i rzeczowe wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenie OC organizatora imprezy - pokrywa szkody wyrządzone uczestnikom zorganizowanej przez Ubezpieczonego imprezy, nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej ubezpieczeniu obowiązkowemu.
  • Ubezpieczenie OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii, Australii i Japonii.

Szczegółowe informacje o zakresie Ubezpieczenia OC znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Proama dla Firm (rozdział III, str. 15).


Zakres ochrony dopasowany do klienta

Każda branża wymaga nieco innego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, związanej ze specyfiką jej codziennych działań. Dlatego, w celu ułatwienia zakupu, dla każdej z branż określiliśmy rekomendowany zakres ubezpieczenia. W naszej rekomendacji, oprócz wspomnianej specyfiki branżowej, bierzemy pod uwagę również indywidualne potrzeby każdej firmy z osobna.

Zapraszamy do współpracy.

Wszystkich agentów zainteresowanych sprzedażą Ubezpieczenia dla firm,
zachęcamy do kontaktu z regionalnym przedstawicielem Proama. Kontakt dla agentów

Zamknij

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".