Assistance coraz popularniejsze

03 września 2012

Świadomość usług assistance wśród klientów polskiego rynku finansowego rośnie z roku na rok. Przeprowadzane badania wykazują, że już ponad połowa zapytanych prawidłowo kojarzy istotę usług assistance, a ich posiadanie deklaruje prawie 1/3 badanych. Niemal wszyscy z klientów (ponad 90%), którzy zdecydowali się na ten typ ochrony, ma w swoim portfelu assistance samochodowy.

Dominacja tego rodzaju usług wynika przede wszystkim z faktu, iż zawierając umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC lub autocasco, w większości przypadków klienci otrzymują assistance, od swojego ubezpieczyciela, jako część składową kupowanego pakietu. Nie ponoszą przy tym odczuwalnych, dodatkowych wydatków.

Zakres takiej ochrony jest jednak ograniczony i sprowadza się zazwyczaj do próby naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub odholowania go do najbliższego zakładu, gdy taka naprawa okaże się niemożliwa. Istotnym ograniczeniem jest przy tym, minimalna odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania klienta. Może ona dochodzić nawet do 50 km, co często uniemożliwia nieodpłatne skorzystanie z usług pomocowych, np. w trakcie stłuczki przed domem. Do pozostałych ograniczeń można także zaliczyć zakres terytorialny (w większości przypadków zawężony do obszaru RP) oraz listę zdarzeń umożliwiających wykorzystanie assistance - sprowadzoną wyłącznie do wypadku drogowego.

Pomimo, że wciąż duża część polskich kierowców, w razie wypadku lub awarii, liczy na pomoc bliskich, rośnie odsetek klientów, którzy mają świadomość potrzeby posiadania dodatkowej ochrony assistance. Badania potwierdzają, że znaczna część klientów (ponad 80%), którzy przynajmniej raz mieli okazję skorzystać z assistance, jest zadowolenia z otrzymanej pomocy. W związku z tym osoby te w większości przypadków, decydują się na zakup wariantu rozszerzonego. Dzięki niemu uzyskują m.in. bardziej kompleksową pomoc serwisową (np. dostarczenie paliwa w przypadku jego braku na drodze lub otwarcie pojazdu po zatrząśnięciu w nim kluczyków), czy pomoc w podróży (pojazd zastępczy, zakwaterowanie, pomoc w powrocie do domu lub transport do placówki medycznej). Ponadto świadczona pomoc, w większości przypadków, jest możliwa nie tylko w Polsce ale również poza jej granicami.

Cena assistance jest uzależniona od zakresu oferowanych w jego ramach usług. Przeciętny roczny koszt ubezpieczenia waha się w przedziale od 50 do 400 zł przy czym szeroki zakres assistance wcale nie musi być drogi.

Dla przykładu, w Proama, klient za 149 zł otrzymuje:

  • pomoc serwisową, na którą oprócz holowania i naprawy składają się usługi dodatkowe, jak dostarczenie paliwa, otwarcie pojazdu czy też dostawa części niezbędnych do naprawy,
  • pomoc w podróży, jak np. zakwaterowanie, pojazd zastępczy do 7 dni czy też pomoc medyczna w przypadku nagłego zachorowania,
  • pomoc informacyjną - w tym dostęp do infolinii medycznej oraz usługi tłumacza.

Usługi są świadczone w większości krajów europejskich bez ograniczenia w postaci minimalnej odległości od miejsca zamieszkania.

Niewielki koszt ubezpieczenia (statystyki potwierdzają, że wydana kwota zwraca się już przy pierwszym nieprzewidzianym zdarzeniu na drodze) sprawia, że assistance jest ubezpieczeniem coraz częściej świadomie wybieranym przez konsumentów. Jeszcze w 2009 r. niespełna 15% ubezpieczonych korzystało z usług assistance przy czym obecnie szacuje się, że liczba ta się podwoiła. Do 40% wzrósł również odsetek klientów, którzy są zdecydowani na odpłatny zakup rozszerzonego wariantu assistance samochodowego.

Wzmożony popyt na usługi assistance determinuje ciągły rozwój tego produktu. Ma on również odzwierciedlenie w poziomie cen oferowanych przez poszczególnych dostawców. Rozbudowane warianty assistance stały się dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, który bez większych problemów może wybrać zakres usług odpowiadający jego potrzebom, płacąc przy tym niewygórowaną cenę.

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.