Kupiłeś lub sprzedałeś auto ubezpieczone w Proama? Zapoznaj się z listą tematów pomocnych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia po sprzedaży lub zakupie pojazdu.

 • Sprzedałem samochód z polisą Proama – jakie mam obowiązki względem ubezpieczyciela?

  Sprzedałem samochód z polisą Proama – jakie mam obowiązki względem ubezpieczyciela?

  Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 32, ust. 2 Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm. 2) powinieneś nas poinformować o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży.

  W Proama, możesz dokonać takiego zgłoszenia wysyłając skan dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu, na adres centrumklienta@proama.pl

  Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

  • datę zawarcia umowy,
  • imię i nazwisko zbywcy i nabywcy,
  • numery PESEL zbywcy i nabywcy,
  • pełne adresy zbywcy i nabywcy,
  • dane pojazdu.

  Pamiętaj, że ubezpieczenie OC wraz z pojazdem otrzymuje jego nabywca.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do wymiany informacji w ramach umowy ubezpieczenia. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Zwrot wpłaconej składki po sprzedaży pojazdu – czy i kiedy otrzymam pieniądze?

  Zwrot wpłaconej składki po sprzedaży pojazdu – czy i kiedy otrzymam pieniądze?

  Sprzedaż pojazdu skutkuje rozwiązaniem umowy tylko w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych (np. NNW w Pojeździe i poza Pojazdem, Autocasco). Jeżeli na polisie widniały takie ubezpieczenia, polisa została opłacona w całości lub pojazd został sprzedany przed płatnością drugiej raty, środki za niewykorzystany okres zostaną zwrócone zbywcy pojazdu – przekazem pocztowym na adres zameldowania lub przelewem na wskazany numer konta.

  Pobierz: Wniosek o zwrot składki OC.

 • Kupiłem pojazd z polisą Proama, co zrobić?

  Kupiłem pojazd z polisą Proama, co zrobić?

  Jeżeli kupiłeś pojazd z polisą Proama, prześlij skan dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu na adres centrumklienta@proama.pl lub jego kopię za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Senatorska 18,
  00-082 Warszawa.

  Na postawie dokumentu polisa jest przepisana na nowego właściciela. Przepisanie polisy wiąże się z rekalkulacją składki. Proama rekalkulacji dokonuje automatycznie. Rekalkulacja wykonywana jest biorąc pod uwagę wszystkie dane nowego właściciela, które mają wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe, m.in. historia ubezpieczeniowa, historia szkodowości, wiek, adres zameldowania. Rekalkulacja może powodować zmianę składki. Aneks do polisy ubezpieczenia po rekalkulacji składki jest przesyłany listownie na adres przekazany towarzystwu.

 • Jak przepisać na siebie polisę po zakupie pojazdu?

  Jak przepisać na siebie polisę po zakupie pojazdu?

  W Proama polisa jest przepisywana automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności pojazdu. Przepisanie polisy wiąże się z rekalkulacją składki. Wszystkie dane nowego właściciela, które mają wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe, m.in. historia ubezpieczeniowa, historia szkodowości, wiek, adres zameldowania mogą powodować zmianę składki. Aneks do polisy ubezpieczenia po rekalkulacji składki prześlemy listownie na adres przekazany towarzystwu.

 • Czy jako nabywca mogę wypowiedzieć polisę?

  Czy jako nabywca mogę wypowiedzieć polisę?

  Po nabyciu prawa własności pojazdu, zgodnie z obowiązującym prawem, tylko nabywca ma prawo wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej. W tym przypadku możesz wypowiedzieć polisę w dowolnym momencie trwania umowy. Jeżeli w wyniku rekalkulacji składki na polisie widnieje płatność nieuregulowana, po zarejestrowaniu wypowiedzenia przeliczana jest składka za okres świadczonej ochrony, tj. od dnia zakupu pojazdu do dnia wypowiedzenia.

  Pobierz: Wzór dokumentu wypowiedzenia umowy OC.

 • Czy polisa zostanie wznowiona po sprzedaży pojazdu?

  Czy polisa zostanie wznowiona po sprzedaży pojazdu?

  Polisa w trakcie której nastąpiła sprzedaż pojazdu nie podlega wznowieniu na kolejny rok. Ubezpieczyciel może wznowić polisę dotyczącą pojazdu, który został sprzedany, jeśli nie otrzyma informacji o tym fakcie. W takiej sytuacji konieczne jest jak najszybsze przesłanie przez zbywcę zawiadomienia o sprzedaży pojazdu - zatrzyma to proces windykacji, a umowa automatycznie wznowiona zostanie rozwiązana.

Uprzejmie informujemy o zmianach w godzinach pracy Infolinii Obsługowej:
30 maja - Infolinia nieczynna
31 maja - Infolinia pracuje w godzinach 8:00 - 14:00
Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.