Kupiłeś lub sprzedałeś auto ubezpieczone w Proama? Zapoznaj się z listą tematów pomocnych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia po sprzedaży lub zakupie pojazdu.

 • Sprzedałem samochód z polisą Proama – jakie mam obowiązki względem ubezpieczyciela?

  Sprzedałem samochód z polisą Proama – jakie mam obowiązki względem ubezpieczyciela?

  Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 32, ust. 2 Dz.U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm. 2) powinieneś nas poinformować o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży.

  W Proama, możesz dokonać takiego zgłoszenia wysyłając skan dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu, na adres centrumklienta@proama.pl lub jego kopii za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Szeligowskiego 6,
  20-883 Lublin.

  Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać datę zawarcia umowy, pełne dane zbywcy i nabywcy, w tym numery PESEL oraz dane pojazdu. Jeżeli jesteś w posiadaniu numeru kontaktowego do nabywcy, również prosimy o jego przesłanie. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC wraz z pojazdem otrzymuje jego nabywca.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do wymiany informacji w ramach umowy ubezpieczenia. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Zwrot wpłaconej składki po sprzedaży pojazdu – czy i kiedy otrzymam pieniądze?

  Zwrot wpłaconej składki po sprzedaży pojazdu – czy i kiedy otrzymam pieniądze?

  Sprzedaż pojazdu skutkuje rozwiązaniem umowy tylko w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych (np. NNW Komunikacyjne, Super Assistance, Autocasco). Jeżeli na polisie widniały takie ubezpieczenia, polisa została opłacona w całości lub pojazd został sprzedany przed płatnością drugiej raty, środki za niewykorzystany okres zostaną zwrócone zbywcy pojazdu – przekazem pocztowym na adres zameldowania lub przelewem na wskazany numer konta.

 • Kupiłem pojazd z polisą Proama, co zrobić?

  Kupiłem pojazd z polisą Proama, co zrobić?

  Jeżeli kupiłeś pojazd z polisą Proama, prześlij skan dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu na adres centrumklienta@proama.pl lub jego kopię za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Szeligowskiego 6,
  20-883 Lublin.

  Nie zapomnij dołączyć Twojego numeru kontaktowego – zadzwonimy, by przepisać polisę na Ciebie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do wymiany informacji w ramach umowy ubezpieczenia. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Kupiłem pojazd w komisie z polisą 30-dniową, co zrobić?

  Kupiłem pojazd w komisie z polisą 30-dniową, co zrobić?

  Pamiętaj o zawarciu nowego ubezpieczenia OC z dniem następującym po końcu polisy 30-dniowej, gdyż po przejściu prawa własności pojazdu, polisa ta nie ulegnie automatycznemu odnowieniu.

 • Jak przepisać na siebie polisę po zakupie pojazdu?

  Jak przepisać na siebie polisę po zakupie pojazdu?

  W Proama możesz dokonać przepisania polisy podczas rozmowy telefonicznej. Na zawartej przez zbywcę pojazdu polisie zmieniane są dane i wpisywane są informacje o nowym właścicielu pojazdu. Do dokonania takich zmian niezbędne będzie podanie kilku informacji przez nabywcę pojazdu (m.in. rok uzyskania prawa jazdy, poziom wypracowanych zniżek, dane pojazdu). Po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej dokumenty polisowe z danymi nowego właściciela pojazdu są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub tradycyjnej.

 • Czy jako nabywca mogę wypowiedzieć polisę?

  Czy jako nabywca mogę wypowiedzieć polisę?

  Po nabyciu prawa własności pojazdu, zgodnie z obowiązującym prawem, tylko nabywca ma prawo wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej. W tym przypadku wypowiedzenie polisy może nastąpić w dowolnym momencie trwania umowy.

  Pobierz: Wzór dokumentu wypowiedzenia umowy OC.

 • Kto płaci drugą ratę w przypadku kupna pojazdu?

  Kto płaci drugą ratę w przypadku kupna pojazdu?

  Jeżeli sprzedasz pojazd po terminie płatności drugiej raty, jesteś odpowiedzialny wobec ubezpieczyciela za zapłatę składki, do dnia skutecznego poinformowania na piśmie zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu. W sytuacji, gdy sprzedasz pojazd oraz zgłosisz ten fakt przed terminem płatności drugiej raty, nie ponosisz odpowiedzialności finansowej za jej zapłatę.

 • Czy polisa zostanie wznowiona po sprzedaży pojazdu?

  Czy polisa zostanie wznowiona po sprzedaży pojazdu?

  Polisa w trakcie której nastąpiła sprzedaż pojazdu nie podlega wznowieniu na kolejny rok. Ubezpieczyciel może wznowić polisę dotyczącą pojazdu, który został sprzedany, jeśli nie otrzyma informacji o tym fakcie. W takiej sytuacji konieczne jest jak najszybsze przesłanie przez zbywcę zawiadomienia o sprzedaży pojazdu - zatrzyma to proces windykacji, a umowa automatycznie wznowiona zostanie rozwiązana.

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.