Jak złożyć reklamację w Proama?

 1. Pisemnie przesyłając na adres:

  Proama
  ul. Senatorska 18
  00-082 Warszawa
  z dopiskiem "reklamacja".

 2. Telefonicznie, dzwoniąc na numer:

  815 815 815

 3. Na specjalnym formularzu dostępnym u swojego agenta.

  Odpowiemy Ci terminie nie dłuższym niż 30 dni:

  • w postaci papierowej na wskazany przez Ciebie adres,
  • lub na Twój wniosek w formie elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień, może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali więcej czasu, aby wyjaśnić Twoją sprawę. Wówczas poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających dodatkowego ustalenia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (jednak nie dłuższym niż 60 dni).


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

Adres poczty elektronicznej Generali: centrumklienta@proama.pl

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.