Proces likwidacji szkody z ubezpieczenia domu i mieszkania
Zgłoszenie szkody i wypełnienie formularza zajmuje ok. 5 minut.


Przed przystąpieniem do zgłoszenia prosimy o przygotowanie:

 • numeru polisy, z której będzie zgłaszana szkoda,
 • numeru rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania.


Formularz www „ZGŁOSZENIE SZKODY MAJĄTKOWEJ”Szkodę może zgłosić każdy, niekoniecznie osoba ubezpieczona lub poszkodowana.


Pomoc assistance – możesz wezwać całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Podczas rozmowy zapytamy Cię o:

 • numer polisy, z której szkoda ma być likwidowana,
 • dane osoby zgłaszającej szkodę i osoby ubezpieczonej/poszkodowanej:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • informacje: gdzie i kiedy powstała szkoda, opis uszkodzeń, opis przebiegu zdarzenia.

Co dalej?

Otrzymasz indywidualny numer sprawy, potrzebny do dalszych kontaktów z nami. Na adres e-mail otrzymasz listę dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody. Mogą, to być m.in.:

 • dokumentacja potwierdzająca własność przedmiotu szkody, np. akt notarialny, rachunki, faktury,
 • wykaz strat w mieniu ruchomym,
 • potwierdzenie przyczyny powstania szkody przez administratora lub zarządcę budynku,
 • opis okoliczności powstania szkody przez sprawcę,
 • potwierdzenie zgłoszenia kradzieży z włamaniem lub rabunku na policji.

Dokumenty prześlij do Proama e-mailem na szkody@proama.pl lub pocztą na adres:
Proama
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Etap 2 - Ocena rozmiaru szkody

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Chciałbym zgłosić dodatkowe roszczenie, jak mogę to zrobić?

  Dodatkowe roszczenia możesz zgłosić do likwidatora prowadzącego Twoją sprawę.

 • Co to są ruchomości, nieruchomości i elementy stałe?

  Nieruchomość - inaczej lokal lub budynek mieszkalny.

  Stałe elementy wyposażenia – zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) składniki wyposażenia budynku, lokalu lub piwnicy np. meble zamontowane na stałe, wbudowany sprzęt AGD, armatura, ścianki działowe, drzwi wraz z futrynami i zamkami, podłogi, podwieszane sufity, instalacje oraz urządzenia techniczne. W wariancie Proama Dom All Risk w ramach definicji elementów stałych znajdują się również indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej.

  Ruchomości domowe – rzeczy ruchome, takie jak np.: meble, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, rowery, narzędzia, sprzęt turystyczny, sprzęt fotograficzny, komputerowy, palmtopy, konsole do gier, tablety, odtwarzacze multimedialne, materiały opałowe, rośliny doniczkowe i zwierzęta domowe; również użyczone lub wypożyczone np. przez zakład pracy, wypożyczalnie.

 • Kto może uzyskać informacje na temat mojej szkody?

  Jeśli szkoda była zgłoszona z Twojej polisy w Proama, osobami upoważnionymi do uzyskiwania informacji są:

  '
  • ubezpieczający,
  • ubezpieczony,
  • uposażony (beneficjent),
  • współwłaściciel/współubezpieczony,
  • osoby upoważnione przez wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).

  Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Proama, osobami upoważnionymi do uzyskiwania informacji są:

  • poszkodowany,
  • osoby upoważnione przez poszkodowanego (na podstawie pisemnego upoważnienia).
 • Jak mogę upoważnić kogoś do uzyskania informacji na temat mojej szkody?

  Prześlij zeskanowane i podpisane ręcznie upoważnienie do uzyskiwania informacji w sprawie szkody na adres szkody@proama.pl lub do likwidatora prowadzącego sprawę. W tytule podaj numer szkody.

  Dokument można przesłać także na adres:
  Proama
  ul. Senatorska 18
  00-082 Warszawa.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Szkoda może być likwidowana w formie standardowej lub uproszczonej.

Standardowa forma wymaga oględzin rzeczoznawcy, które nastąpią w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody, w terminie dogodnym/wskazanym przez Klienta.

Jeżeli szkoda spełnia określone warunki, m.in. jej wartość nie przekracza 2 tys. zł, może zostać wybrana uproszczona ścieżka likwidacji szkody. Wówczas wystarczy telefoniczny opis szkody i ewentualnie przesłanie zdjęć uszkodzonego mienia.

Na tym etapie gromadzimy również dokumentację i weryfikujemy zakres ubezpieczenia.

Etap 1 - Zgłoszenie szkody Etap 3 - Ustalenie wysokości odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Po zgromadzeniu dokumentów i analizie szkody, przygotowywana jest wycena. Wszystkie kosztorysy są przygotowywane niezwłocznie po dokonaniu oględzin (standardowo w ciągu 4-5 dni od daty oględzin).

Etap 2 - Ocena rozmiaru szkody Etap 4 - Decyzja i wypłata odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Jak duże odszkodowanie mogę otrzymać?

  Każdą szkodę wyceniamy indywidualnie. Wycena zależy od m.in. wariantu ubezpieczenia i rozmiaru szkody.

 • Kiedy otrzymam decyzję?

  Zależy nam na jak najszybszym wydaniu decyzji, niemniej do jej wydania potrzebujemy zgromadzić potrzebną dokumentację, dlatego na czas likwidacji szkody bardzo duży wpływ ma sprawna współpraca z poszkodowanym. Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak w tym terminie nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, wydanie decyzji może się przedłużyć.

  W takiej sytuacji decyzję wydamy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i wyceny szkody, likwidator podejmuje decyzję o przyjęciu odpowiedzialności za szkodę i wysokości odszkodowania. Decyzję poznasz najpóźniej w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody (decyzja zostanie wysłana na adres e-mail lub pocztą tradycyjną zgodnie z wybraną formą kontaktu).

Po wydaniu decyzji na wskazane przez Ciebie konto wypłacimy odszkodowanie.

Etap 3 - Ustalenie wysokości odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Kiedy otrzymam decyzję?

  Zależy nam na jak najszybszym wydaniu decyzji, niemniej do jej wydania potrzebujemy zgromadzić potrzebną dokumentację, dlatego na czas likwidacji szkody bardzo duży wpływ ma sprawna współpraca z poszkodowanym. Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak w tym terminie nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, wydanie decyzji może się przedłużyć.

  W takiej sytuacji decyzję wydamy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

 • Co mogę zrobić, jeśli po wydaniu decyzji pojawiły się nowe okoliczności związane ze szkodą, które mogą mieć wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania?

  Dodatkowe okoliczności możesz zgłosić do likwidatora, który prowadził Twoją sprawę lub na adres szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • W jakim terminie mogę spodziewać się odpowiedzi na odwołanie?

  Staramy się odpowiadać na odwołania najszybciej, jak to możliwe, jednak nie dłużej, niż w ciągu 30 dni od momentu jego otrzymania.

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.