Proces likwidacji szkody OC/AC
Zgłoszenie szkody i wypełnienie formularza zajmuje ok. 10 minut.


Przed przystąpieniem do zgłoszenia prosimy o przygotowanie:

 • dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu,
 • danych osobowych uczestników zdarzenia,
 • oświadczenia sprawcy (w przypadku szkody OC),
 • dokumentacji fotograficznej (w przypadku uszkodzonego pojazd).

UWAGA! Aby prawidłowo wykonać zdjęcia pojazdu i uszkodzeń zapoznaj się z krótką instrukcją dostępną tutaj.

Formularz www "ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ"

Zasady wynajmu pojazdu zastępczego

Zasady wynajmu pojazdu zastępczego znajdziesz tutaj.

Pomoc assistance – możesz wezwać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Jeśli zgłosisz szkodę sam lub wspólnie ze sprawcą/poszkodowanym bezpośrednio z miejsca zdarzenia, będziemy mogli zapewnić Ci pomoc w ramach assistance. Jeżeli Twój pojazd będzie unieruchomiony, zostanie odholowany we wskazane miejsce, a pasażerom zostanie udzielona pomoc.

Podczas rozmowy zapytamy Cię o:

 • numer polisy, z której szkoda ma być likwidowana,
 • dane osoby zgłaszającej szkodę i osoby ubezpieczonej/poszkodowanej:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • informacje: gdzie i kiedy powstała szkoda, opis uszkodzeń, opis przebiegu zdarzenia.

Co dalej?

W trakcie rozmowy otrzymasz indywidualny numer sprawy, potrzebny do dalszych kontaktów z nami. Na adres e-mail otrzymasz również listę dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody.

Pamiętaj!

Szkody osobowe z OC

W przypadku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli w wyniku zdarzenia zostały poszkodowane osoby, jednocześnie zbadamy kwestie dotyczące szkody osobowej.

W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody specjalista ds. likwidacji szkód telefonicznie poinformuje Cię o niezbędnych do tego procesu dokumentach.

Szkoda na osobie polega na:

 • uszkodzeniu ciała,
 • wywołaniu rozstroju zdrowia,
 • naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (np. pozbawienie życia).

Etap 2 - Ocena rozmiaru szkody

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Jak przyspieszyć likwidację szkody?

  Tak samo jak Tobie, zależy nam, abyś dostał należne pieniądze tak szybko, jak to możliwe.

  Proces likwidacji szkody przyspieszy:

  • Wypełnienie dyspozycji o wypłacie odszkodowania, którą otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Dokument ten znajdziesz tutaj. Wypełniona dyspozycja jest nam potrzebna do wypłaty kwoty bezspornej. Jeśli nie wypełnisz w/w dyspozycji, prześlemy pieniądze przekazem pocztowym. Pamiętaj, że przyjęcie kwoty bezspornej nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń.
  • Zgoda wszystkich właścicieli przedmiotu szkody, co do sposobu wypłaty odszkodowania.

   Wypłata całości odszkodowania na rzecz tylko jednej osoby wymaga zgody wszystkich pozostałych właścicieli. Dotyczy to osób fizycznych, a także instytucji, w tym banków i firm leasingowych.

   Czasami bank uzależnia zgodę na wypłatę odszkodowania od np. przedłożenia rachunków za naprawę pojazdu. Zdarza się, że banki odsyłają pisma do klienta, a nie do ubezpieczycieli. W celu przyspieszenia procesu, możesz sprawdzić, czy dokument trafił do nas.

  • Przesłanie upoważnienia dla warsztatu, jeśli decydujesz się na pozostawienie mu procesu rozliczenia z nami.
  • Poinformowanie leasingodawcy lub kredytodawcy o szkodzie, ponieważ decyduje on o sposobie wypłaty odszkodowania.
  • Szybkie dostarczenie kompletu dokumentów, których listę otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Możesz je pokazać rzeczoznawcy podczas oględzin, a on je sfotografuje i przekaże likwidatorowi.
  • W przypadku szkód zgłaszanych z OC sprawcy, często oczekujemy także na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub notatkę Policji.
 • Chciałbym zgłosić dodatkowe roszczenie, jak mogę to zrobić?

  Dodatkowe roszczenia możesz zgłosić do likwidatora prowadzącego Twoją sprawę, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkody@proama.pl.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jakie są formy wypłaty odszkodowania?

  Masz dwie możliwości:

  • Przelewem na wskazane przez Ciebie konto (Twoje lub osoby upoważnionej),
  • Przekazem pocztowym.
 • Kto może uzyskać informacje na temat mojej szkody?

  Jeśli szkoda była zgłoszona z Twojej polisy w Proama, osobami upoważnionymi do uzyskiwania informacji są:

  • ubezpieczający,
  • ubezpieczony,
  • uprawniony do odszkodowania,
  • współwłaściciel/współubezpieczony,
  • osoby upoważnione przez wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).

  Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Proama, osobami upoważnionymi do uzyskiwania informacji są:

  • poszkodowany,
  • osoby upoważnione przez poszkodowanego (na podstawie pisemnego upoważnienia).
 • Jak mogę upoważnić kogoś do uzyskania informacji na temat mojej szkody?

  Podpisz, zeskanuj i prześlij upoważnienie do uzyskiwania informacji w sprawie szkody na adres szkody@proama.pl lub do likwidatora prowadzącego sprawę. W tytule podaj numer szkody.

  Dokument można przesłać także na adres:
  Proama
  ul. Senatorska 18
  00-082 Warszawa.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej utrwalonej formie w postaci oryginałów, zdjęć, kopii lub skanów.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Celem sporządzenia kosztorysu potrzebujemy obejrzeć Twój pojazd. Robimy to na podstawie zdjęć jakie dołączyłeś do formularza www podczas zgłoszenia szkody lub nasz Specjalista umawia z Tobą oględziny w formie on-line (przeprowadzone przez naszego rzeczoznawcę za pomocą aparatu w Twoim telefonie).

Etap 1 - Zgłoszenie szkody Etap 3 - Ustalenie wysokości odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Jak przyspieszyć likwidację szkody?

  Tak samo jak Tobie, zależy nam, abyś dostał należne pieniądze tak szybko, jak to możliwe.

  Proces likwidacji szkody przyspieszy:

  • Wypełnienie dyspozycji o wypłacie odszkodowania, którą otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Dokument ten znajdziesz tutaj. Wypełniona dyspozycja jest nam potrzebna do wypłaty kwoty bezspornej. Jeśli nie wypełnisz w/w dyspozycji, prześlemy pieniądze przekazem pocztowym. Pamiętaj, że przyjęcie kwoty bezspornej nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń.
  • Zgoda wszystkich właścicieli przedmiotu szkody, co do sposobu wypłaty odszkodowania.

   Wypłata całości odszkodowania na rzecz tylko jednej osoby wymaga zgody wszystkich pozostałych właścicieli. Dotyczy to osób fizycznych, a także instytucji, w tym banków i firm leasingowych.

   Czasami bank uzależnia zgodę na wypłatę odszkodowania od np. przedłożenia rachunków za naprawę pojazdu. Zdarza się, że banki odsyłają pisma do klienta, a nie do ubezpieczycieli. W celu przyspieszenia procesu, możesz sprawdzić, czy dokument trafił do nas.

  • Przesłanie upoważnienia dla warsztatu, jeśli decydujesz się na pozostawienie mu procesu rozliczenia z nami.
  • Poinformowanie leasingodawcy lub kredytodawcy o szkodzie, ponieważ decyduje on o sposobie wypłaty odszkodowania.
  • Szybkie dostarczenie kompletu dokumentów, których listę otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Możesz je pokazać rzeczoznawcy podczas oględzin, a on je sfotografuje i przekaże likwidatorowi.
  • W przypadku szkód zgłaszanych z OC sprawcy, często oczekujemy także na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub notatkę Policji.
 • Jak wyglądają oględziny pojazdu?

  • Specjalista podczas zgłoszenia lub po zgłoszeniu szkody umawia termin oględzin online
  • na telefon komórkowy otrzymujesz link do połączenia się z naszym rzeczoznawcą w umówionej dacie i godzinie
  • Rzeczoznawca dzwoni do Ciebie i w prosty sposób przekazuje dalsze instrukcje jak pokazać uszkodzony pojazd za pomocą telefonu

  Ważne by w umówionym terminie oględzin on-line być przy pojeździe, mieć ew. dowód rejestracyjny pojazdu.

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej utrwalonej formie w postaci oryginałów, zdjęć, kopii lub skanów.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Wycenę kosztów naprawy otrzymasz wkrótce po otrzymaniu przez Proama wyników oględzin pojazdu, w ciągu 5 dni roboczych od dnia oględzin (w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 7 dni roboczych). Pamiętaj, że otrzymanie kosztorysu naprawy nie oznacza, że zostało przyznane odszkodowanie.

Etap 2 - Ocena rozmiaru szkody Etap 4 - Decyzja i wypłata odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Jak przyspieszyć likwidację szkody?

  Tak samo jak Tobie, zależy nam, abyś dostał należne pieniądze tak szybko, jak to możliwe.

  Proces likwidacji szkody przyspieszy:

  • Wypełnienie dyspozycji o wypłacie odszkodowania, którą otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Dokument ten znajdziesz tutaj. Wypełniona dyspozycja jest nam potrzebna do wypłaty kwoty bezspornej. Jeśli nie wypełnisz w/w dyspozycji, prześlemy pieniądze przekazem pocztowym. Pamiętaj, że przyjęcie kwoty bezspornej nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń.
  • Zgoda wszystkich właścicieli przedmiotu szkody, co do sposobu wypłaty odszkodowania.

   Wypłata całości odszkodowania na rzecz tylko jednej osoby wymaga zgody wszystkich pozostałych właścicieli. Dotyczy to osób fizycznych, a także instytucji, w tym banków i firm leasingowych.

   Czasami bank uzależnia zgodę na wypłatę odszkodowania od np. przedłożenia rachunków za naprawę pojazdu. Zdarza się, że banki odsyłają pisma do klienta, a nie do ubezpieczycieli. W celu przyspieszenia procesu, możesz sprawdzić, czy dokument trafił do nas.

  • Przesłanie upoważnienia dla warsztatu, jeśli decydujesz się na pozostawienie mu procesu rozliczenia z nami.
  • Poinformowanie leasingodawcy lub kredytodawcy o szkodzie, ponieważ decyduje on o sposobie wypłaty odszkodowania.
  • Szybkie dostarczenie kompletu dokumentów, których listę otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Możesz je pokazać rzeczoznawcy podczas oględzin, a on je sfotografuje i przekaże likwidatorowi.
  • W przypadku szkód zgłaszanych z OC sprawcy, często oczekujemy także na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub notatkę Policji.
 • Jak duże odszkodowanie mogę otrzymać?

  Każdą szkodę wyceniamy indywidualnie. Wycena zależy od m.in. wariantu ubezpieczenia i rozmiaru szkody.

 • Kiedy otrzymam kosztorys?

  Likwidator nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania dokumentów z oględzin przygotuje kosztorys naprawy i wyśle go mailem lub listem (w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 7 dni roboczych). Jeśli do naprawy został upoważniony warsztat – tam wyślemy kosztorys.

  Pamiętaj, przygotowanie kosztorysu nie jest równoznaczne z decyzją o przyznaniu odszkodowaniu.

 • Kiedy otrzymam decyzję?

  Zależy nam na jak najszybszym wydaniu decyzji, niemniej do jej wydania potrzebujemy zgromadzić potrzebną dokumentację, dlatego na czas likwidacji szkody bardzo duży wpływ ma sprawna współpraca z poszkodowanym. Jeśli była np. sporządzona notatka przez policję to jesteśmy zobowiązani czekać na jej otrzymanie i nie jesteśmy w stanie przyspieszyć procesu.

  Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak w tym terminie nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, wydanie decyzji może się przedłużyć.

  W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej utrwalonej formie w postaci oryginałów, zdjęć, kopii lub skanów.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wyceny szkody, oraz pozostałych dowodów zgromadzonych w sprawie, Proama podejmie decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia odpowiedzialności w całości lub w części oraz odszkodowaniu i jego wysokości. Decyzja zostanie wysłana na adres e-mail lub pocztą tradycyjną zgodnie z wybraną formą kontaktu.

W przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia OC: po podjęciu decyzji, wypłacimy odszkodowanie na wskazane konto. Do otrzymania odszkodowania możesz upoważnić inne osoby lub warsztat wypełniając formularz dyspozycji o wypłacie odszkodowania.

W przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia AC: sposób ustalenia kwoty odszkodowania (zastosowane części oraz wyceny kosztów naprawy w danej kategorii warsztatu) oraz sposób rozliczenia szkody (tj. rozliczenie kosztorysowe, rozliczenie na podstawie rachunków z warsztatu) zależy od wariantu posiadanego przez Ciebie pakietu Autocasco. Szczegóły znajdziesz na stronie dotyczącej zasad doboru części w AC oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama. Do otrzymania odszkodowania możesz upoważnić inne osoby lub warsztat wypełniając formularz dyspozycji o wypłacie odszkodowania.

Masz możliwość wyboru formy wypłaty świadczenia. Jeśli nie podasz numeru konta bankowego, wypłata zostanie zrealizowana przekazem pocztowym.

Etap 3 - Ustalenie wysokości odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Jak przyspieszyć likwidację szkody?

  Tak samo jak Tobie, zależy nam, abyś dostał należne pieniądze tak szybko, jak to możliwe.

  Proces likwidacji szkody przyspieszy:

  • Wypełnienie dyspozycji o wypłacie odszkodowania, którą otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Dokument ten znajdziesz tutaj. Wypełniona dyspozycja jest nam potrzebna do wypłaty kwoty bezspornej. Jeśli nie wypełnisz w/w dyspozycji, prześlemy pieniądze przekazem pocztowym. Pamiętaj, że przyjęcie kwoty bezspornej nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń.
  • Zgoda wszystkich właścicieli przedmiotu szkody, co do sposobu wypłaty odszkodowania.

   Wypłata całości odszkodowania na rzecz tylko jednej osoby wymaga zgody wszystkich pozostałych właścicieli. Dotyczy to osób fizycznych, a także instytucji, w tym banków i firm leasingowych.

   Czasami bank uzależnia zgodę na wypłatę odszkodowania od np. przedłożenia rachunków za naprawę pojazdu. Zdarza się, że banki odsyłają pisma do klienta, a nie do ubezpieczycieli. W celu przyspieszenia procesu, możesz sprawdzić, czy dokument trafił do nas.

  • Przesłanie upoważnienia dla warsztatu, jeśli decydujesz się na pozostawienie mu procesu rozliczenia z nami.
  • Poinformowanie leasingodawcy lub kredytodawcy o szkodzie, ponieważ decyduje on o sposobie wypłaty odszkodowania.
  • Szybkie dostarczenie kompletu dokumentów, których listę otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Możesz je pokazać rzeczoznawcy podczas oględzin, a on je sfotografuje i przekaże likwidatorowi.
  • W przypadku szkód zgłaszanych z OC sprawcy, często oczekujemy także na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub notatkę Policji.
 • Co to jest szkoda całkowita?

  W ubezpieczeniu AC Mini: Szkoda całkowita oznacza sytuację, w której przewidywane koszty naprawy pojazdu przekraczają 70% jego wartości rynkowej lub jego naprawa jest niemożliwa z przyczyn technicznych.

  W ubezpieczeniu OC: Szkoda całkowita oznacza sytuację, w której przewidywane koszty naprawy pojazdu przekraczają 100% jego wartości rynkowej.

  Innymi słowy jest to sytuacja, w której brak jest ekonomicznego uzasadnienia do dokonania naprawy, czyli naprawa pojazdu jest nieopłacalna.

  Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej w ubezpieczeniu ustala się poprzez odjęcie od wartości pojazdu przed szkodą, wartości uszkodzonego pojazdu po wypadku, czyli tzw. pozostałości wraku.

  Dowiedz się więcej z poradnika: Szkoda całkowita, a szkoda częściowa

 • Czy osoba poszkodowana, która była pasażerem w pojeździe sprawcy wypadku jest uprawniona do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

  Pasażerom pojazdu, którego kierujący odpowiada za skutki zdarzenia, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń m.in. z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ważny jest charakter przewozu osób poszkodowanych. O ile w przypadku stwierdzenia winy kierującego wątpliwości nie ma, o tyle w zdarzeniach spowodowanych czynnikami niezależnymi od zachowania kierującego , np. niezawiniona usterka mechaniczna pojazdu, prawo do dochodzenia roszczeń będzie przysługiwać tylko osobom, które nie były przewożone przez kierującego z grzeczności.

 • Czy sprawca wypadku ponosi jakieś konsekwencje finansowe?

  Zawarcie obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC powoduje, iż ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za skutki wypadku (tzw. odpowiedzialność subsydiarna). Oznacza to wypłatę świadczeń odszkodowawczych z jego środków finansowych. Zdarzają się jednak sytuacje (ściśle określone w ustawie), w których wobec sprawcy wypadku mogą zostać wyciągnięte konsekwencje finansowe w postaci regresu. Jeśli kierujący pojazdem mechanicznym:

  • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia,

  wówczas ubezpieczyciel ma prawo wystąpienia do sprawcy wypadku o zwrot wypłaconego odszkodowania.

 • Kiedy otrzymam decyzję?

  Zależy nam na jak najszybszym wydaniu decyzji, niemniej do jej wydania potrzebujemy zgromadzić potrzebną dokumentację, dlatego na czas likwidacji szkody bardzo duży wpływ ma sprawna współpraca z poszkodowanym. Jeśli była np. sporządzona notatka przez policję to jesteśmy zobowiązani czekać na jej otrzymanie i nie jesteśmy w stanie przyspieszyć procesu.

  Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak w tym terminie nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, wydanie decyzji może się przedłużyć.

  W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej utrwalonej formie w postaci oryginałów, zdjęć, kopii lub skanów.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • W jakim terminie mogę spodziewać się odpowiedzi na odwołanie?

  Staramy się odpowiadać na odwołania najszybciej, jak to możliwe, jednak nie dłużej, niż w ciągu 30 dni od momentu jego otrzymania.

  Dowiedz się więcej: ABC odwołania

 • Co mogę zrobić, jeśli po wydaniu decyzji pojawiły się nowe okoliczności związane ze szkodą, które mogą mieć wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania?

  Co mogę zrobić, jeśli po wydaniu decyzji pojawiły się nowe okoliczności związane ze szkodą, które mogą mieć wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania?

  Dodatkowe okoliczności możesz zgłosić do likwidatora, który prowadził Twoją sprawę lub na adres szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.