Proces likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia dla małych i średnich firm
Zgłoszenie szkody i wypełnienie formularza zajmuje ok. 10 minut.


Przed przystąpieniem do zgłoszenia prosimy o przygotowanie:

 • numeru polisy, z której będzie zgłaszana szkoda,
 • numeru rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania.


Formularz www

„ZGŁOSZENIE SZKODY
Z UBEZPIECZEŃ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW”Podczas rozmowy zapytamy Cię o:

 • numer polisy, z której szkoda ma być likwidowana,
 • dane osoby zgłaszającej szkodę i osoby ubezpieczonej/poszkodowanej:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • informacje: gdzie i kiedy powstały obrażenia, opis powstałych obrażeń, opis przebiegu zdarzenia.

Co dalej?

Otrzymasz indywidualny numer sprawy, potrzebny do dalszych kontaktów z nami. Na adres e-mail otrzymasz listę dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody.

Dokumenty prześlij do Proama e-mailem na szkody@proama.pl lub pocztą na adres:
Proama
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa.

Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Etap 2 - Ocena rozmiaru szkody

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Chciałbym zgłosić dodatkowe roszczenie, jak mogę to zrobić?

  Dodatkowe roszczenia możesz zgłosić do likwidatora prowadzącego Twoją sprawę.

 • Kto może uzyskać informacje na temat mojej szkody?

  Jeśli szkoda była zgłoszona z Twojej polisy w Proama, osobami upoważnionymi do uzyskiwania informacji są:

  '
  • ubezpieczający,
  • ubezpieczony,
  • uposażony (beneficjent),
  • współwłaściciel/współubezpieczony,
  • osoby upoważnione przez wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).

  Jeśli szkoda zgłaszana jest z polisy OC sprawcy ubezpieczonego w Proama, osobami upoważnionymi do uzyskiwania informacji są:

  • poszkodowany,
  • osoby upoważnione przez poszkodowanego (na podstawie pisemnego upoważnienia).
 • Jak mogę upoważnić kogoś do uzyskania informacji na temat mojej szkody?

  Prześlij zeskanowane i podpisane ręcznie upoważnienie do uzyskiwania informacji w sprawie szkody na adres szkody@proama.pl lub do likwidatora prowadzącego sprawę. W tytule podaj numer szkody.

  Dokument można przesłać także na adres:
  Proama
  ul. Senatorska 18
  00-082 Warszawa.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jakie świadczenia przysługują osobom najbliższym poszkodowanemu w przypadku jego śmierci?

  W przypadku śmierci ubezpieczonego, osobom uprawnionym przysługują świadczenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – najczęściej jest to odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia.

  W przypadku ubezpieczenia Wsparcie dziecka jest to comiesięczne świadczenie, którego wysokość jest sprecyzowana w OWU.

Po zgłoszeniu szkody, skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca i ustali dogodny termin oględzin. Oględziny są przeprowadzane w ciągu 2-3 dni od daty zgłoszenia szkody w terminie dogodnym/wskazanym przez Klienta.

Na tym etapie Proama skompletuje także dokumentację i sprawdzi zakres ubezpieczenia.

Etap 1 - Zgłoszenie szkody Etap 3 - Ustalenie wysokości odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Proama przeanalizuje zgromadzoną dokumentację, aby ustalić wysokość odszkodowania.

Jeżeli szkoda dotyczy substancji budynku (czyli murów i tego, co się w nich znajduje lub/i jest zamontowane na stałe), protokół z oględzin oraz kosztorys sporządzamy w ciągu 4-5 dni.

Pozostałe roszczenia, które dotyczą środków obrotowych, maszyn lub urządzeń wycenimy po zgromadzeniu wymaganej dokumentacji.

Etap 2 - Ocena rozmiaru szkody Etap 4 - Decyzja i wypłata odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Jakiej wielkości odszkodowanie mogę otrzymać?

  Każdą szkodę wyceniamy indywidualnie. Na wycenę wpływ ma wiele czynników, m.in.: wariant ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, czy procent uszczerbku na zdrowiu.

 • Kiedy otrzymam decyzję?

  Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak w tym terminie nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, wydanie decyzji może się przedłużyć.

  W takiej sytuacji decyzję wydamy decyzje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Na podstawie zgromadzonych dokumentów wydamy decyzję w sprawie. Jeśli otrzymamy wszystkie niezbędne dla procesu likwidacji szkody dokumenty, to decyzję poznasz nie później niż 30 dni od zgłoszenia szkody (decyzja zostanie wysłana na adres e-mail lub pocztą tradycyjną zgodnie z wybraną formą kontaktu).

Po wydaniu pozytywnej decyzji na wskazane przez Ciebie konto wypłacimy należne odszkodowanie.

Etap 3 - Ustalenie wysokości odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Kiedy otrzymam decyzję?

  Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak w tym terminie nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, wydanie decyzji może się przedłużyć.

  W takiej sytuacji decyzję wydamy decyzje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

 • Jakie świadczenia przysługują osobom najbliższym poszkodowanemu w przypadku jego śmierci?

  W przypadku śmierci ubezpieczonego, osobom uprawnionym przysługują świadczenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – najczęściej jest to odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia.

  W przypadku ubezpieczenia Wsparcie dziecka jest to comiesięczne świadczenie, którego wysokość jest sprecyzowana w OWU.

 • Co mogę zrobić, jeśli po wydaniu decyzji pojawiły się nowe okoliczności związane ze szkodą, które mogą mieć wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania?

  Dodatkowe okoliczności możesz zgłosić do likwidatora, który prowadził Twoją sprawę lub na adres szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • W jakim terminie mogę spodziewać się odpowiedzi na odwołanie?

  Staramy się odpowiadać na odwołania najszybciej, jak to możliwe, jednak nie dłużej, niż w ciągu 30 dni od momentu jego otrzymania.

  Dowiedz się więcej: ABC odwołania

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Uprzejmie informujemy o zmianach w godzinach pracy Infolinii Obsługowej:
30 maja - Infolinia nieczynna
31 maja - Infolinia pracuje w godzinach 8:00 - 14:00
Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.