Proces likwidacji szkody w ramach ubezpieczeń osobowych
Zgłoszenie roszczenia i wypełnienie formularza zajmuje ok. 15 minut.


Przed przystąpieniem do zgłoszenia prosimy o przygotowanie:

 • numeru polisy, z której zgłaszane jest roszczenie,
 • danych osobowych Ubezpieczonego/Opiekuna prawnego,
 • dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów dotyczących zdarzenia,
 • numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie.


Formularz www „ZGŁOSZENIE SZKODY OSOBOWEJ”Szkodę może zgłosić każdy, niekoniecznie osoba ubezpieczona lub poszkodowana.


Pomoc assistance – możesz wezwać całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Podczas rozmowy zapytamy Cię o:

 • numer polisy, z której szkoda ma być likwidowana,
 • dane osoby zgłaszającej szkodę i osoby ubezpieczonej/poszkodowanej:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail),
 • informacje dotyczące miejsca, czasu i przebiegu zdarzenia ubezpieczeniowego (zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową Proama określone odrębnie dla każdego ubezpieczenia), na skutek którego powstała szkoda.

Co dalej?

Otrzymasz indywidualny numer sprawy, potrzebny do dalszych kontaktów z nami. Na adres e-mail otrzymasz listę dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody. Mogą, to być m.in.:

 • dokumentacja medyczna, potwierdzająca zgłaszane obrażenia,
 • dokumentacja potwierdzająca okoliczności zdarzenia,
 • wypełniony druk zgłoszenia szkody,
 • dyspozycja wypłaty odszkodowania, czyli informacja, w jaki sposób chcesz otrzymać odszkodowanie,
 • prawo jazdy (w przypadku szkód powstałych podczas prowadzenia pojazdu),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (do trwałej niezdolności do pracy),
 • potwierdzenie utraty rzeczy na skutek kradzieży oraz oryginału faktur, rachunków lub innych dowodów poniesienia kosztów skradzionych przedmiotów.

Dokumenty prześlij do Proama e-mailem na szkody@proama.pl lub pocztą na adres:
Proama
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa..

Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Etap 2 - Ocena rozmiaru szkody

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Kto może uzyskać informacje na temat mojej szkody?

  Jeśli szkoda była zgłoszona z Twojej polisy w Proama, osobami upoważnionymi do uzyskiwania informacji są:

  • poszkodowany,
  • pełnomocnik,
  • w przypadku gdy poszkodowanym jest nieletni – opiekun ustawowy,
  • osoby upoważnione przez wyżej wymienionych (na podstawie pisemnego upoważnienia).
 • Jak mogę upoważnić kogoś do uzyskania informacji na temat mojej szkody?

  Prześlij zeskanowane i podpisane ręcznie upoważnienie do uzyskiwania informacji w sprawie szkody na adres szkody@proama.pl lub do likwidatora prowadzącego sprawę. W tytule podaj numer szkody.

  Dokument można przesłać także na adres:
  Proama
  ul. Senatorska 18
  00-082 Warszawa.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Chciałbym zgłosić dodatkowe roszczenie, jak mogę to zrobić?

  Dodatkowe roszczenia możesz zgłosić do likwidatora prowadzącego Twoją sprawę.

 • Jakie świadczenia przysługują osobom najbliższym poszkodowanemu w przypadku jego śmierci?

  W przypadku śmierci ubezpieczonego, osobom uprawnionym przysługują świadczenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – najczęściej jest to świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.

  W przypadku ubezpieczenia Wsparcie dziecka jest to comiesięczne świadczenie, którego wysokość jest sprecyzowana w OWU.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów ustalimy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Czasami możemy zaprosić Cię na badanie komisyjne. O jego dacie i miejscu poinformujemy Cię przez konsultanta medycznego.

W przypadku Ubezpieczenia trwałej niezdolności do pracy, Ubezpieczenia dostosowania do życia w niepełnosprawności, Ubezpieczenia OC czy Ubezpieczenia Bezpieczna Torebka wysokość odszkodowania/świadczenia ustalimy na podstawie zgormadzonej dokumentacji.

Etap 1 - Zgłoszenie szkody Etap 3 - Ustalenie wysokości odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Kim jest Konsultant medyczny?

  Konsultant medyczny to lekarz obiektywnie określający następstwa urazu, według swojej najlepszej wiedzy oraz posiadanego wykształcenia.

 • Jak wygląda badanie komisyjne?

  Komisja lekarska składa się z niezależnych lekarzy. Na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej oraz badania orzekają oni o procencie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Informacje na temat daty i miejsca badania komisyjnego przekaże Ci konsultant medyczny.

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

W przypadku, kiedy zdarzenie objęte jest odpowiedzialnością Proama, wyliczymy wysokość odszkodowania. W przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu wysokość świadczenia zależy od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia.

Etap 2 - Ocena rozmiaru szkody Etap 4 - Decyzja i wypłata odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Jakiej wielkości odszkodowanie mogę otrzymać?

  Każdą szkodę wyceniamy indywidualnie. Na wycenę wpływ ma wiele czynników, m.in.: wariant ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, czy procent uszczerbku na zdrowiu.

 • Czy mogę otrzymać odszkodowanie, jeśli proces leczenia jeszcze trwa?

  Można otrzymać odszkodowanie także podczas procesu leczenia.

 • W jaki sposób Proama ustala wysokość świadczenia w przypadku zgonu poszkodowanego?

  Wysokość świadczenia w przypadku zgonu poszkodowanego (na skutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem) w ramach ubezpieczenia osobowego jest określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia, natomiast granice odpowiedzialności wskazane są na polisie. W przypadku śmierci jest to 100% sumy ubezpieczenia.

 • Kiedy otrzymam decyzję?

  Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak w tym terminie nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, wydanie decyzji może się przedłużyć.

  W takiej sytuacji decyzję wydamy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Na podstawie zgromadzonych dokumentów wydamy decyzję w sprawie. Jeśli otrzymamy wszystkie, niezbędne dla procesu likwidacji szkody dokumenty, to decyzję poznasz nie później niż 30 dni od zgłoszenia szkody (decyzja zostanie wysłana na adres e-mail lub pocztą tradycyjną zgodnie z wybraną formą kontaktu).

Po wydaniu pozytywnej decyzji na wskazane przez Ciebie konto wypłacimy należne odszkodowanie.

Etap 3 - Ustalenie wysokości odszkodowania

Najczęstsze pytania związane z tym etapem:

 • Kiedy otrzymam decyzję?

  Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak w tym terminie nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, wydanie decyzji może się przedłużyć.

  W takiej sytuacji decyzję wydamy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnione będą wszystkie okoliczności sprawy.

 • Jakiej wielkości odszkodowanie mogę otrzymać?

  Każdą szkodę wyceniamy indywidualnie. Na wycenę wpływ ma wiele czynników, m.in.: wariant ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, czy procent uszczerbku na zdrowiu.

 • Jakie świadczenia przysługują osobom najbliższym poszkodowanemu w przypadku jego śmierci?

  W przypadku śmierci ubezpieczonego, osobom uprawnionym przysługują świadczenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – najczęściej jest to świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.

  W przypadku ubezpieczenia Wsparcie dziecka jest to comiesięczne świadczenie, którego wysokość jest sprecyzowana w OWU.

 • Czy mogę otrzymać odszkodowanie, jeśli proces leczenia jeszcze trwa?

  Można otrzymać odszkodowanie także podczas procesu leczenia.

 • W jaki sposób Proama ustala wysokość świadczenia w przypadku zgonu poszkodowanego?

  Wysokość świadczenia w przypadku zgonu poszkodowanego (na skutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem) w ramach ubezpieczenia osobowego jest określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej jest to 100% sumy ubezpieczenia. Jej wysokość zależy od posiadanego ubezpieczenia NNW.

 • Co mogę zrobić, jeśli po wydaniu decyzji pojawiły się nowe okoliczności związane ze szkodą, które mogą mieć wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania?

  Dodatkowe okoliczności możesz zgłosić do likwidatora, który prowadził Twoją sprawę lub na adres szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • W jakim terminie mogę spodziewać się odpowiedzi na odwołanie?

  Staramy się odpowiadać na odwołania najszybciej, jak to możliwe, jednak nie dłużej, niż w ciągu 30 dni od momentu jego otrzymania.

  Dowiedz się więcej: ABC odwołania

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.