Zmiany przepisów dotyczących ubezpieczenia OC

23 stycznia 2012

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzi w życie zasadnicza część nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zmiany wprowadzą wiele ułatwień dla właścicieli pojazdów, warto zatem zapoznać się z ich najbardziej istotnymi zapisami.

Przede wszystkim uproszczony zostanie proces zawierania ubezpieczenia przy zakupie używanego pojazdu. Do tej pory osoby, które kupiły używany samochód, musiały wypowiedzieć polisę OC zawartą przez poprzedniego właściciela w ciągu 30 dni. Jeśli w tym okresie nie złożyliśmy wypowiedzenia to polisa zawarta przez poprzedniego właściciela ulegała automatycznemu przedłużeniu. W przypadku, gdy w tym samym czasie kupiliśmy polisę OC u innego ubezpieczyciela wówczas byliśmy zobowiązani do opłacania składek za obie polisy - tzw. podwójne OC. Dzięki nowelizacji ustawy, nowi właściciele używanych pojazdów, którzy zapomną o wypowiedzeniu umowy będą zobowiązani do opłacenia jej składek tylko do końca okresu na jaki została zawarta. Po tym czasie umowa wygaśnie i aby ją przedłużyć, sami musimy z wyprzedzeniem zgłosić chęć jej kontynuacji. W przeciwnym razie i jednocześnie w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia OC u innego ubezpieczyciela, grozi nam kara finansowa, nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zależna od minimalnego wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązane są do poinformowania swoich klientów o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

Kolejna istotna zmiana dotyczy okresu obowiązywania ubezpieczenia OC. Dotychczas właściciele pojazdów, którzy chcieli zawrzeć umowę z innym ubezpieczycielem byli zobowiązaniu do wypowiedzieli obowiązującej umowy najpóźniej na dzień przed końcem jej obowiązywania - w przeciwnym wypadku umowa była automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy. Nowe przepisy umożliwiają wypowiedzenie automatycznie przedłużonej polisy w razie posiadania kilku umów.

Ponadto wprowadzone zmiany umożliwiają wypowiedzenie ubezpieczenia za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych. Dotychczas także istniała taka możliwość jednak doręczenie wypowiedzenia agentowi nie było równoznaczne z doręczeniem ubezpieczycielowi.

Istotne jest także, że jeśli podejmiemy decyzję o rozwiązaniu umowy z danym ubezpieczycielem i będziemy chcieli wysłać dokument wypowiedzenia pocztą, za termin wypowiedzenia zostanie uznana data nadania listu a nie jak dotychczas - data wpłynięcia listu do firmy ubezpieczeniowej.

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.