Informacje o odwołaniu

Jeżeli nie zgadzasz się z naszą decyzją lub po otrzymaniu decyzji pojawiły się nowe okoliczności związane ze zgłoszoną szkodą, możesz złożyć odwołanie.

Masz prawo złożyć odwołanie na piśmie w dowolnym terminie przypadającym przed upływem okresu przedawnienia (okres przedawnienia to są 3 lata od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie lub osobie zobowiązanej do jej naprawienia, ale nie później niż lat 10 od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie).

Staramy się odpowiadać na odwołania najszybciej, jak to możliwe, jednak nie dłużej, niż w ciągu 30 dni od momentu jego otrzymania.

W treści odwołania podaj:

  • miejscowość i datę,
  • swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
  • informację do kogo kierujesz odwołanie: dane Proama,
  • numer szkody,
  • numer polisy (opcjonalnie),
  • krótką informację, od jakiej decyzji się odwołujesz – jaka była jej treść oraz krótką informację, jakie są Twoje oczekiwana,
  • uzasadnienie swojego stanowiska: podaj merytoryczne argumenty, przytocz odpowiednie liczby, które je potwierdzą,
  • nazwę banku i numer rachunku, na które ma być przelane odszkodowanie, jeśli nasza decyzja będzie pozytywna,
  • jeśli dodajesz załączniki, wymień je w piśmie.

Pamiętaj! Podpisz dokument.

Odwołanie możesz przesłać drogą pocztową na adres:
Proama
Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.