Najczęstsze pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • Jak przyspieszyć likwidację szkody?

  Tak samo jak Tobie, zależy nam, abyś dostał należne pieniądze tak szybko, jak to możliwe.

  Proces likwidacji szkody przyspieszy:

  • Wypełnienie dyspozycji o wypłacie odszkodowania, którą otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Dokument ten znajdziesz tutaj. Wypełniona dyspozycja jest nam potrzebna do wypłaty kwoty bezspornej. Jeśli nie wypełnisz w/w dyspozycji, prześlemy pieniądze przekazem pocztowym. Pamiętaj, że przyjęcie kwoty bezspornej nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń.
  • Zgoda wszystkich właścicieli przedmiotu szkody, co do sposobu wypłaty odszkodowania.

   Wypłata całości odszkodowania na rzecz tylko jednej osoby wymaga zgody wszystkich pozostałych właścicieli. Dotyczy to osób fizycznych, a także instytucji, w tym banków i firm leasingowych.

   Czasami bank uzależnia zgodę na wypłatę odszkodowania od np. przedłożenia rachunków za naprawę pojazdu. Zdarza się, że banki odsyłają pisma do klienta, a nie do ubezpieczycieli. W celu przyspieszenia procesu, możesz sprawdzić, czy dokument trafił do nas.

  • Przesłanie upoważnienia dla warsztatu, jeśli decydujesz się na pozostawienie mu procesu rozliczenia z nami.
  • Poinformowanie leasingodawcy lub kredytodawcy o szkodzie, ponieważ decyduje on o sposobie wypłaty odszkodowania.
  • Szybkie dostarczenie kompletu dokumentów, których listę otrzymasz po zgłoszeniu szkody. Możesz je pokazać rzeczoznawcy podczas oględzin, a on je sfotografuje i przekaże likwidatorowi.
  • W przypadku szkód zgłaszanych z OC sprawcy, często oczekujemy także na potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub notatkę Policji.
 • Kiedy otrzymam decyzję?

  Zależy nam na jak najszybszym wydaniu decyzji, niemniej do jej wydania potrzebujemy zgromadzić potrzebną dokumentację, dlatego na czas likwidacji szkody bardzo duży wpływ ma sprawna współpraca z poszkodowanym. Jeśli była np. sporządzona notatka przez policję to jesteśmy zobowiązani czekać na jej otrzymanie i nie jesteśmy w stanie przyspieszyć procesu.

  Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek wydania decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli jednak w tym terminie nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy, wydanie decyzji może się przedłużyć.

  W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 • W jaki sposób mogę dowiedzieć się, co się dzieje z moją szkodą?

  Wyślij zapytanie na adres: szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer swojej szkody.

  Możesz także wysłać wiadomość do likwidatora merytorycznego, który prowadzi Twoją sprawę.

  Jeśli jednak wolisz rozmowę telefoniczną, zadzwoń na 815 815 815. Nasi specjaliści udzielą Ci najważniejszych informacji odnośnie procesu likwidacji szkody, otrzymanych dokumentów czy etapu realizacji szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę skontaktować się z likwidatorem prowadzącym moja sprawę?

  Z likwidatorem najlepiej kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • możesz wysłać wiadomość na ogólny adres: szkody@proama.pl w tytule wiadomości podaj numer swojej szkody. Twój mail zostanie przekierowany do analizującego Twoją szkodę likwidatora.
  • Jeśli otrzymałeś wiadomość od likwidatora wystarczy, że wybierzesz opcje odpowiedz.

  Likwidatorzy szkód pracują nad analizą dokumentów, by jak najszybciej wydać rzetelną decyzję w Twojej sprawie. Każda informacja, którą przekazujesz likwidatorowi, powinna mieć potwierdzenie w dokumentacji, dlatego tak zależy nam na jej pisemnej formie.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • Jak mogę upoważnić kogoś do uzyskania informacji na temat mojej szkody?

  Prześlij zeskanowane i podpisane ręcznie upoważnienie do uzyskiwania informacji w sprawie szkody na adres szkody@proama.pl lub do likwidatora prowadzącego sprawę. W tytule podaj numer szkody.

  Dokument można przesłać także na adres:
  Proama
  ul. Senatorska 18
  00-082 Warszawa.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

 • W jakim terminie mogę spodziewać się odpowiedzi na odwołanie?

  Staramy się odpowiadać na odwołania najszybciej, jak to możliwe, jednak nie dłużej, niż w ciągu 30 dni od momentu jego otrzymania.

 • Jak duże odszkodowanie mogę otrzymać?

  Każdą szkodę wyceniamy indywidualnie. Wycena zależy od m.in. wariantu ubezpieczenia i rozmiaru szkody.

 • Chciałbym zgłosić dodatkowe roszczenie, jak mogę to zrobić?

  Dodatkowe roszczenia możesz zgłosić do likwidatora prowadzącego Twoją sprawę.

 • Co mogę zrobić, jeśli po wydaniu decyzji pojawiły się nowe okoliczności związane ze szkodą, które mogą mieć wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania?

  Dodatkowe okoliczności możesz zgłosić do likwidatora, który prowadził Twoją sprawę lub na adres szkody@proama.pl. W tytule wiadomości podaj numer szkody.

  Podany powyżej adres e-mail służy wyłącznie do postępowania dotyczącego Twojej szkody. Opis procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce "Reklamacje".

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.