Co to jest szkoda częściowa i szkoda całkowita?

Szkoda częściowa

  • w ubezpieczeniu AC Mini – gdy przewidywane koszty naprawy uwzględniające warunki opisane w wariancie ubezpieczenia nie przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody.
  • w ubezpieczeniu OC – gdy pojazd został uszkodzony w stopniu umożliwiającym jego naprawę, zaś przewidywane koszty naprawy nie przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody

Szkoda całkowita

Pojazd został uszkodzony w takim stopniu, że jego naprawa jest nieopłacalna.

  • w ubezpieczeniu AC Mini – gdy przewidywane koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody lub gdy jego naprawa jest niemożliwa z przyczyn technicznych. Pamiętaj, że suma ubezpieczenia jest zmienna w trakcie trwania umowy i równa aktualnej na daną datę wartości rynkowej.

    Przykład: pojazd w dniu wystąpienia szkody był warty 10 000 zł, a koszty naprawy wynoszą 7 000 zł.

  • w ubezpieczeniu OC – gdy przewidywane koszty naprawy przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody.

    Przykład: pojazd w dniu wystąpienia szkody był warty 10 000 zł i koszty naprawy wynoszą 10 000 zł lub więcej.


Jak wyliczyć wartość odszkodowania

A – wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody, wyliczana na podstawie systemów eksperckich

B – wartość pojazdu w stanie uszkodzonym, zwaną wartością pozostałości

A – B = wartość odszkodowania.

Pamiętaj, że w przypadku szkody całkowitej Twój uszkodzony pojazd zawsze przedstawia jakąś wymierną, zbywalną wartość, która po powiększeniu o kwotę przyznanego odszkodowania pozwala na uzyskanie kwoty stanowiącej równowartość wartości rynkowej pojazdu. Możemy wystawić pojazd na profesjonalnej aukcji. Wówczas przekażemy Ci kontakt do podmiotu zainteresowanego zakupem Twojego uszkodzonego pojazdu, Jednak to Ty sam decydujesz, czy skorzystasz z tej oferty, samodzielnie sprzedaż pojazd lub będziesz próbował go naprawiać. Pamiętaj jednak, że w przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów naprawy, jeżeli przekracza ona odszkodowanie wyliczone w w/w sposób.

Zamknij

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.